Header Image
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด หมดความจำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงาน จำนวน 51 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเจรจาตกลงกัน
watermark

ประกาศ.pdf วันที่แผยแพร่ 19/10/2566 ดาวน์โหลด
ประกาศ-บัญชีแนท้ายครุภัณฑ์1.pdf วันที่แผยแพร่ 19/10/2566 ดาวน์โหลด
ประกาศ-บัญชีแนท้ายครุภัณฑ์2.pdf วันที่แผยแพร่ 4/07/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,251