Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

นายเทวา ปัญญาบุญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา
พาณิชย์จังหวัดน่าน

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,166