Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “ สินค้าจังหวัดน่าน ( Nan Products E-Catalog ) ” ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
watermark

      วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 พาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์  แคตตาล็อกสินค้าจังหวัดน่าน ( Nan Products E-Catalog )  ในรูปแบบการแสกน QR CODE บนป้ายตั้งอะคริลิคขนาด A5 เป็นข้อมูลผู้ประกอบการจังหวัดน่านที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์จังหวัดน่าน (NanBrand และ NanBrand Premium) ทั้งหมด 57 ราย มีรายละเอียดสินค้าและบริการทั้งหมดจำนวน 114  รายการ ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่สำคัญ  ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้แก่
1.ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน 
2.ร้านบ้านถั่วลิสง 
3.ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
4.วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
5.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,166