Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมรับฟังการแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนกันยายน 2566 และ 9 เดือนแรกของไทย
watermark

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสุเกวรินทร์  เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟัง “การแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนกันยายน 2566 และ 9 เดือนแรกของปี 2566” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายกีรติ  รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 การส่งออกของไทยในเดือนกันยายน 2566 มีมูลค่า 25,476.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (888,666 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 2.1 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 1.0 การส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง โดยได้รับแรงหนุนจากการการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ไปจีน อาทิ ทุเรียน และมังคุด รวมทั้งการส่งออกข้าวที่ขยายตัวได้ดีในตลาดแอฟริกาใต้และอินโดนีเซีย สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่ขยายตัวต่อเนื่องยังคงเป็นสินค้าที่เติบตามเมกะเทรนด์ เช่น โซลาเซลล์ และโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตโลกเดือนนี้ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว การฟื้นตัวของตลาดหลักยังเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง จากปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการคงอัตราดอกเบี้ยสูงยาวนาน ชะลออุปสงค์ทั่วโลก ทั้งนี้ การส่งออกไทย 9 เดือนแรกของปี 2566 หดตัวร้อยละ 3.8 และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย หดตัวร้อยละ 1.2


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,272