Header Image
“ญอกมละบริน่าน (YOK MLABRI NAN)” สินค้า GI จังหวัดน่าน
watermark

📣📣📣ขอเชิญพบกับ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ของจังหวัดน่าน
“ญอกมละบริน่าน (YOK MLABRI NAN)” เป็นถุงย่ามของชาวมละบริ ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีในธรรมชาติ และย้อมสีจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เปลือกไม้ หรือรากไม้ เส้นใยถักผลิตจากเถาวัลย์ (ทะแปต) โดยเมื่อนำมาถักเป็นถุงย่ามแล้วจะมีคุณสมบัติที่เหนียวทนทานและมีการผลิตที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ
🌿🌳🌺🌸

“งานถักกระเป๋าญอกมละบริ ไม่ใช่เพียงแต่เป็นงานหัตถกรรมเพื่อการใช้งานหรือเป็นสินค้า แต่คือสิ่งที่เชื่อมโยงคนทุกวัยและป่าที่อาสัยกื้อกูลกัน สร้างคุณค่าความภูมิใจในความเป็นชนชาติพันธ์ของลูกหลานมละบริรุ่นต่อๆ ไปด้วย”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ทาง
Facebook : Mlabri กระเป๋าถัก ทำมือ จากน่าน
หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 080-8483471


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,158