Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ "ตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้า “ส้มสีทองน่าน" ตามมาตรฐานระบบควบคุมภายใน
watermark

          วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางทัศนีย์ กองแดง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้า และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มสีทองน่าน” โดยมี นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้แก่ เกษตรกรอำเภอทุ่งช้าง สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ ในการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI สินค้า “ส้มสีทองน่าน” ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ แปลงเกษตรกรผู้ผลิตส้มสีทองน่าน ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,272