Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่แจกป้ายกฎเหล็กธงฟ้าประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอปัว และอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
watermark

       วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 พาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายนางทัศนีย์ กองแดง หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่แจกป้ายกฎเหล็กธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 4 ร้าน ในพื้นที่อำเภอปัว และอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐฯ ตามประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,166