Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เชื่อมโยงกระจายผลผลิตหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ สู่ผู้บริโภคจังหวัดน่าน
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เชื่อมโยงกระจายผลผลิตหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษและเพื่อพยุงราคาหอมแดงในพื้นที่ 
โดยจัดจำหน่ายและกระจายผลผลิตสู่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ปริมาณผลผลิตหอมแดง จำนวนทั้งสิ้น 750 กิโลกรัม มูลค่า 26,250 บาท


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,272