Header Image
พาณิชย์จังหวัดน่าน : ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าตรุษจีน ในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน ปี 2567
watermark

      วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 พาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายนางบุษรา ใจยศ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ธนะขว้าง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าตรุษจีน ด้านปริมาณและราคาสินค้าในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน ปี 2567 ณ ห้างโมเดิร์นเทรด และร้านจำหน่ายสินค้าตรุษจีน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
      ผลการตรวจติดตาม :
           * ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจนและเปิดเผย โดยสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และไม่พบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า
           *** เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการ ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องชัดเจน และตรงกับราคาจำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,166