Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนน่าน ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงจำหน่ายส้มสายน้ำผึ้ง (ดอยมณีพฤกษ์)
watermark

       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์กระจายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนน่าน ได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้ง (ดอยมณีพฤกษ์) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร 
       • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เชื่อมโยงกระจายส้มสายน้ำผึ้ง (ดอกมณีพฤกษ์) ร่วมกับเครือข่ายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดังนี้
          - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 600 ตะกร้า มูลค่า 180,000 บาท
          - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 170 ตะกร้า มูลค่า51,000 บาท
          - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 130 ตะกร้า มูลค่า 39,000 บาท
       • รวมเชื่อมโยงกระจายผลผลิตส้มสายน้ำผึ้ง (ดอยมณีพฤกษ์) จำนวน 900 ตะกร้า (4,500 กิโลกรัม) มูลค่า 270,000 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,235