Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
watermark

         วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 พาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางบุษรา ใจยศ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอเวียงสา ณ จุดรับซื้อ อาทิ บริษัท ชัยมิตรกิจเกษตร จำกัด, บริษัท ใจงาม จำกัด และบริษัท โชคบรรจงการเกษตร จำกัด
         ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า จุดรับซื้อมีการเปิดรับซื้อผลผลิตตามปกติ และมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน เรียบร้อย ตามประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 พร้อมทั้ง กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,158