Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับ Influencer ลงพื้นพื้นที่สร้าง Content ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand)
watermark

        วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 พาณิชย์จังหวัดน่าน (นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา) มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ ณ บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ร่วมกับ Influencer เพจ Gain Gain Tawee โดย คุณทวี จิตอารีย์ เพื่อสร้าง Content ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดน่าน 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,243