Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "ความรู้ด้านการตลาดและหาช่องทางการจัดจำหน่าย"
watermark

         วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายนางบุษรา ใจยศ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "ความรู้ด้านการตลาดและหาช่องทางการจัดจำหน่าย" ณ สหกรณ์การเกษตรสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จัดขึ้นโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญาที่ดินทำกินของเกษตรกรภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด และเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ คทช. ได้รับความรู้การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,263