Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ หรือเสื้อเหลืองทั่วไป ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
watermark

           วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. พาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายนางบุษรา ใจยศ หัวหน้ากลุ่มกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจการจำหน่ายเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ หรือเสื้อเหลืองทั่วไป ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ หรือเสื้อเหลืองทั่วไป แทนการแต่งกายในปกติทุกวันจันทร์หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,272