Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรม ของร้านสังฆภัณฑ์
watermark

        วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรม ของร้านสังฆภัณฑ์ ร้านค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อดูแลรักษา ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ก่อนวันมาฆบูชา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) ร้านนำโชคสังฆภัณฑ์ 2) ร้านน่านสังฆภัณฑ์ 3)ร้านร่มโพธิ์ร่มไทร 4) บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ น่าน 
        ผลการตรวจสอบพบว่า ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาและจัดทำฉลากของสินค้าชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมถูกต้องครบถ้วนและไม่พบว่ามีการนำสินค้าที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุมาบรรจุแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน โดยกรณีที่เป็นชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีก พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย และต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า และต้องจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดง นอกจากนี้ได้กำชับไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงนี้ด้วย หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน โทร. 054-772027


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,166