Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ออกหน่วยบริการ & ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน ปี 2567 ณ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
watermark

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายนางทัศนีย์ กองแดง หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกหน่วยบริการ & ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน ปี 2567 ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้ประสานงานกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาน่าน นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนมาจัดจำหน่าย อาทิ น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ฯลฯ โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและร่วมซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,155