Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส.
watermark

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน และจุดให้บริการประชาชน เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,243