Header Image
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
watermark

ปก.สป.พณ. No Gift Policy.pdf วันที่แผยแพร่ 8/11/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,158